Aktualności

2020-06-15 17:41

Msze św. 17 czerwca

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

 

Więcej...

2020-05-15 16:11

Msza św 17 maja

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.
 

Więcej...

Msze św. 17 czerwca

W 17-tym dniu każdego miesiąca są odprawiane Msze św. w intencji podopiecznych, darczyńców oraz członków i pracowników Towarzystwa.

W środę 17 czerwca 2020 Msze św. będą w:

  • Dębicy o g. 9-tej w w Schronisku św. Brata Alberta przy ul. św. Brata Alberta 2
  • Gorzowie Wlkp. o g. 17-tej w kaplicy Pałacu Biskupiego
  • Ostrowie Wlkp. o g. 10-tej w Schronisku św. Brata Alberta przy ul. Olszynowej 53a
  • Puławach o g. 18.00 w kościele pw. św. Brata Alberta
  • Przemyślu o g. 18.00 w Schronisku św. Brata Alberta, Wybrzeże Marszałka Focha 12
  • Przegędzy k. Rybnika o g. 9.30 w Schronisku św. Brata Alberta, ul. Mikołowska 78
  • Tczewie o g. 6.30 w kościele pw. św. Józefa
  • Wisłoku Wielkim k. Komańczy o g. 7.30 w kościele pw. św. Onufrego
  • Wrocławiu o g. 18.00 w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła (ul. św. Mikołaja)

Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy czują się związani z Towarzystwem i czcicieli Św. Brata Alberta.

Miejsca Mszy św. w poprzednich miesiącach.

Wróć